Events Gallery

Past and upcoming events:

।। Annam Brahmeti : Annachi Mahati।। Mrs. Mandakini Patil || June 2021
Shri Sunil Deshpande: Worship of Shree Gajanan and Sevadharma of devotees: Bhaktaraj Shri. Bankatlal
Mrs. Meghana Abhyankar: Shree Gajananmay Premamurti Shri Nandedkar Guruji Sept 2020

|| Dattavatari Avadhoot-Shree Santa Gajanan || H.B.P. Vivek Buwa Gokhale || Jul2021
|| Hari Bhakti Parayan : Makarandbua Ramdasi || April 2021
Smt. Asmita Sen : Narmada Parikrama October 2020
Gajanan Maharaj Temples
Mrs. Meghana Abhyankar: ||Antaranga Sadhana Heech Khari Sadguru Seva|| May’21
Shri Shailesh Vasantrao Deshkar: Karte Karavite Swami Apule : Jan 2021

H.B.P. Smita Tai Ajegaonkar: Sant Ramdas Swami Akhyan: 07/2020

H.B.P. Jyotsna Tai Modle: 07/2020

Om Shree Gajanan Gunjan Vishwa Parivar Website Inauguration:07/2020

Smt. Vidyatai Padwal: Aise Swami Gajanan Bhaktavatsal Kharokhari||: 05/2020

Smt. Sumatitai Bapat- Upasana Brahmandanayakachi :05/2020

Gajanan Maharaj Samadhi Sohala Narrated by Dr. Gajanan Khasnis: 04/2020

Smt.Vidya Tai Padwal Adhyay 01-12: 04/2020
Smt.Vidya Tai Padwal Adhyay 13-21: 04/2020

Gajanan Maharaj Samadhi Sohala Narrated by Dr. Gajanan Khasnis: 04/2020